Κέντρο Λιγνίτη Δυτικής Μακεδονίας

Παραγωγής λιγνίτη στην Ελλάδα
• Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ελλάδα Α.Ε. (ΔΕΗ) είναι ο κύριος παραγωγός λιγνίτη στην Ελλάδα (97,3% το 2006). Η ΔΕΗ είναι μακράν η μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία.
• Η ΔΕΗ κατέχει και λειτουργεί 2 κύρια ορυχεία :
– Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
– Κέντρο Μεγαλόπολης

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ