Παράδοση χύμα Pellet με βυτίο

Ακόμη ένας ιδιοκτήτης καυστήρα Pellet σταμάτησε να ταλαιπωρείται από το κουβάλημα σάκκων και το καθημερινό φόρτωμα του καυστήρα χρησιμοποιώντας το σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας Powerpellet.