επικοινωνια

Κεντρικά Γραφεία-Αποθήκη

Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 45, 546 28 Θεσσαλoνίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 795146
Fax: +30 2310 795147
Email: info@powerpellet.gr